دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کریس هدفیلد - زندگی انسان در فضا چگونه است؟ (ساندویچ عسل و کره بادام زمینی در فضا)

۵۴۶ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

نمایی از درون ایستکاه بین المللی فضایی

دیدگاه ها