دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کریس هدفیلد - زندگی انسان در فضا چگونه است؟ (پختن اسفناج در فضا)

۲۷۱ نمایش
منتشر شده در : چهار ماه پیش

نمایی از درون ایستکاه بین المللی فضایی

دیدگاه ها