دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کریس هدفیلد - زندگی انسان در فضا چگونه است؟ (ناخن گرفتن در فضا)

۶۳۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

نمایی از درون ایستکاه بین المللی فضایی

دیدگاه ها

بولک و لولک

کانال پیشنهادی برای شما
۹:۱۷

Bolek and Lolek - India

بولک و لولک دو سال پیش ۵۲۱ بازدید
۸:۵۹

Bolek and Lolek - Canada

بولک و لولک دو سال پیش ۵۵۰ بازدید
۹:۱۴

Bolek and Lolek - South America

بولک و لولک دو سال پیش ۵۹۸ بازدید
۹:۱۶

Bolek and Lolek - The Arctic

بولک و لولک دو سال پیش ۶۱۱ بازدید
مشاهده همه