دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کریس هدفیلد - زندگی انسان در فضا چگونه است؟ (گریه کردن در فضا)

۳۸۵ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

نمایی از درون ایستکاه بین المللی فضایی

دیدگاه ها