دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کریس هدفیلد - زندگی انسان در فضا چگونه است؟ (خوابیدن در فضا)

۸۷۴ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

نمایی از درون ایستکاه بین المللی فضایی

دیدگاه ها

عقیق

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه