دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کریس هدفیلد - زندگی انسان در فضا چگونه است؟

۴۸۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

نمایی از درون ایستکاه بین المللی فضایی

دیدگاه ها

دیرین دیرین

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۱۰

دیرون رَوی

دیرین دیرین یک سال پیش ۱۸۸ بازدید
۱:۱۷

تفکیک زباله

دیرین دیرین یک سال پیش ۱۸۹ بازدید
۱:۱۹

نصیحت مشترک

دیرین دیرین یک سال پیش ۱۹۱ بازدید
۱:۱۵

ماچ

دیرین دیرین یک سال پیش ۱۹۱ بازدید
۱:۲۱

face off

دیرین دیرین یک سال پیش ۱۹۱ بازدید
۱:۱۶

ترازو

دیرین دیرین یک سال پیش ۱۹۲ بازدید
مشاهده همه