دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کریس هدفیلد - زندگی انسان در فضا چگونه است؟ (نوشیدن قهوه در فضا)

۴۱۸ نمایش
منتشر شده در: دوازده ماه پیش

نمایی از درون ایستکاه بین المللی فضایی

دیدگاه ها