دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کریس هدفیلد - زندگی انسان در فضا چگونه است؟ (نوشیدن قهوه در فضا)

۳۴۶ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

نمایی از درون ایستکاه بین المللی فضایی

دیدگاه ها

سرگرمی‌های دست ساز

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه