دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز My Way Or The High-Way: Eco Cannabis Car

۱۳۳ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها

تصادفی در کانال ساختنی ها

کانال پیشنهادی برای شما
۲۹

ساختنی‌ها: ساعت سه‌بعدی

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۷۹ بازدید
۵۹

ساختنی‌ها: بستنی

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۸۹ بازدید
۴۶

ساختنی‌ها: درب بازکن

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۹۱ بازدید
۱:۳

ساختنی‌ها: بمب کریسمس

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۹۳ بازدید
مشاهده همه