دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز Car-pentry: Man Spends $20,000 Building Wooden Concept Car

۲۱۲ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها

دیرین دیرین

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۶

4shanbe soori

دیرین دیرین ده ماه پیش ۳۷ بازدید
۱:۸

سبزه

دیرین دیرین ده ماه پیش ۳۸ بازدید
۱:۱۶

سفر به بهرام

دیرین دیرین ده ماه پیش ۳۹ بازدید
۱:۱۶

تارسان

دیرین دیرین ده ماه پیش ۴۰ بازدید
۱:۱۵

ُسوسیس

دیرین دیرین ده ماه پیش ۴۱ بازدید
۳:۱۵

نقطه چین

دیرین دیرین ده ماه پیش ۴۲ بازدید
مشاهده همه