دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز Wooden Cars: Man Creates Tree-mendous Motors

۲۵۷ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها