دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز Giant Rocket Car: Man Rebuilds Favourite Fairground Ride As 100mph Vehicle

۹۵ نمایش
منتشر شده در: هفت ماه پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها

انگری‌بردز

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه