دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز Giant Rocket Car: Man Rebuilds Favourite Fairground Ride As 100mph Vehicle

۱۳۶ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها

تصادفی در کانال ساختنی ها

کانال پیشنهادی برای شما
۵۳

ساختنی‌ها: برش طالبی

ساختنی ها یازده ماه پیش ۴۱۱ بازدید
۱:۱۷

ساختنی‌ها: ربات کاغذی

ساختنی ها یازده ماه پیش ۴۱۱ بازدید
۰:۱:۰

ساختنی‌ها: جعبه غذای سگ

ساختنی ها یازده ماه پیش ۴۱۵ بازدید
۵۶

ساختنی‌ها: دست رومیزی

ساختنی ها یازده ماه پیش ۴۲۱ بازدید
۴۳

ساختنی‌ها: پایه کتابخانه

ساختنی ها یازده ماه پیش ۴۲۱ بازدید
مشاهده همه