دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز Students Create Zero Carbon Emission Solar Car

۳۹۲ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۹:۳۳

آموزش ساخت شمع (7)

خانه و هنر دو سال پیش ۱۴۱۵ بازدید
۱:۵۴

آموزش ساخت شمع (11)

خانه و هنر دو سال پیش ۱۳۷۷ بازدید
مشاهده همه