دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز Man Builds Tractor From Pine Wood

۲۱۹۹ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها

رکسیو

کانال پیشنهادی برای شما
۱۰:۱

رکسیو - قسمت 53

رکسیو دو سال پیش ۲۳۷ بازدید
۷:۱۰

رکسیو - قسمت 48

رکسیو دو سال پیش ۲۳۷ بازدید
۱:۴۴:۱۹

رکسیو - قسمت 85

رکسیو دو سال پیش ۲۳۹ بازدید
۷:۲۶

رکسیو - قسمت 18

رکسیو دو سال پیش ۲۴۰ بازدید
۹:۱۹

رکسیو - قسمت 36

رکسیو دو سال پیش ۲۴۲ بازدید
مشاهده همه