دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز Man Builds Tractor From Pine Wood

۲۲۸۹ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها