دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز Mental Breakdown: Man Turns VW Pickup Truck Into 179mph Dragster

۴۱۲ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه

چرای بزرگ

کانال پیشنهادی برای شما
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 28

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۳۵ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 34

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۳۲ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 33

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۳۱ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 45

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۲۹ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 27

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۲۹ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 41

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۲۹ بازدید
مشاهده همه