دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز Chevrolet Pick-up Turned Into $100,000 Mega Truck

۳۳۰ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها