دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز The 99-year-old Car: Engineer Spends 15 Years Restoring His Dream Car

۲۰۶ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها

آدبادز

کانال پیشنهادی برای شما
۵۳

آدبادز: آزمایش بینایی نیوت

آدبادز دوازده ماه پیش ۲۹۲ بازدید
۴۸

آدبادز: این قسمت الکتریسیته

آدبادز یازده ماه پیش ۳۰۷ بازدید
۴۷

آدبادز: بابلز و آب و هوا

آدبادز یازده ماه پیش ۳۰۸ بازدید
۴۹

آدبادز: فریزبی

آدبادز یازده ماه پیش ۳۰۸ بازدید
۱:۲

آدبادز: همسایه عصبانی

آدبادز یازده ماه پیش ۳۱۰ بازدید
مشاهده همه