دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز The 375mph Jet Powered Chevy

۳۱۷ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها

تصادفی در کانال ساختنی ها

کانال پیشنهادی برای شما
۵۷

ساختنی‌ها: دستگاه هشدار

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۵۷ بازدید
۲:۲۰

ساختنی‌ها: میز

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۵۶ بازدید
۲۹

ساختنی‌ها: قهوه‌ساز

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۵۴ بازدید
۲۶

ساختنی‌ها: ابر میوه‌ای

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۵۲ بازدید
۵۶

ساختنی‌ها: مولد شکل موج

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۵۱ بازدید
مشاهده همه