دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز Hydraulic Lowrider Cars Defy Gravity

۲۹۸ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها

تصادفی در کانال ساختنی ها

کانال پیشنهادی برای شما
۳۲

ساختنی‌ها: تعمیر دوچرخه

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۷۳ بازدید
۵۸

ساختنی‌ها: ابزار نقاشی

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۷۲ بازدید
۲:۵۲

ساختنی‌ها: موش

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۶۶ بازدید
۵۹

ساختنی‌ها: رنگ کردن روروک

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۶۶ بازدید
۵۵

ساختنی‌ها: تعمیر موتور

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۵۹ بازدید
مشاهده همه