دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز Top Gear Fanatic Builds Replica Of £5,000,000 Supercar From Scrap

۷۴۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها

بولک و لولک

کانال پیشنهادی برای شما
۹:۱۷

Bolek and Lolek - India

بولک و لولک دو سال پیش ۵۲۲ بازدید
۸:۵۹

Bolek and Lolek - Canada

بولک و لولک دو سال پیش ۵۵۳ بازدید
۹:۱۴

Bolek and Lolek - South America

بولک و لولک دو سال پیش ۶۰۲ بازدید
۹:۱۶

Bolek and Lolek - The Arctic

بولک و لولک دو سال پیش ۶۱۴ بازدید
مشاهده همه