دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز Custom Green Camaro Sits On Massive 32-inch Rims

۱۸۹ نمایش
منتشر شده در : چهار ماه پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها

تصادفی در کانال ساختنی ها

کانال پیشنهادی برای شما
۲:۲۰

ساختنی‌ها: میز

ساختنی ها چهار ماه پیش ۲۶۹ بازدید
۱:۷

ساختنی‌ها: ریل دوربین

ساختنی ها چهار ماه پیش ۲۶۹ بازدید
۳۹

ساختنی‌ها: کیک بستنی

ساختنی ها چهار ماه پیش ۲۷۰ بازدید
۵۶

ساختنی‌ها: مولد شکل موج

ساختنی ها چهار ماه پیش ۲۷۰ بازدید
۵۸

ساختنی‌ها: ابزار نقاشی

ساختنی ها چهار ماه پیش ۲۷۰ بازدید
مشاهده همه

تصادفی

۵:۱۶

تکنیک‌های نوازندگی درامز

درامز چهار ماه پیش ۱۱۱ بازدید
مشاهده همه