دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز Green Machine: Grandfather Converts 1929 Ford Into Hot Rod

۳۱۷ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه