دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز Great Scott! Man Owns Real Life Back To The Future DeLorean

۲۴۳ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها

تصادفی در کانال ساختنی ها

کانال پیشنهادی برای شما
۳۶

ساختنی‌ها: پازل

ساختنی ها یازده ماه پیش ۴۰۸ بازدید
۱:۲۹

ساختنی‌ها: کیک شکلاتی

ساختنی ها یازده ماه پیش ۴۱۶ بازدید
۵۵

ساختنی‌ها: شطرنج

ساختنی ها یازده ماه پیش ۴۱۹ بازدید
۳۴

ساختنی‌ها: اصلاح موی سر

ساختنی ها یازده ماه پیش ۴۲۹ بازدید
مشاهده همه