دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ماشین های دست ساز Real Life Batmobile: Man Spends Two Years Building Iconic 1989 Car

۳۱۳ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

ماشین هایی که در کارگاه های خانگی و توسط هنرمندان و مهندسان تولید شده، این ماشین ها به صورت دستی و با صبر و خلاقیت تولید شده اند.

دیدگاه ها