دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توضیحات خبرنگاران از تیراندازی در فروشگاه والمارت

۶۱۴۵ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

توضیحات یک خبرنگار حاضر در محل تیراندازی یک فرد مهاجم در یکی از فروشگاه‌های والمارت در ایالت تگزاس آمریکا

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۵۱

دستور تهیه: مینی‌چیزکیک

آشپزی یک سال پیش ۲۵۱ بازدید
مشاهده همه