دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ГИБДД и робот!

۱۸۳۶ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

یک روبات روس پس از آنکه از آزمایشگاه خارج شده بود با تمام شدن شارژ باطری‌اش در سطح خیابان متوقف شد و باعث ایجاد ترافیک در شهر شد.

دیدگاه ها