دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

جنگ بین سربازان ارتش عربی سوریه و تروریست‌های داعش در مرز ترکیه

۷۲۳ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

سربازان ارتش سوریه تعدادی تروریست داعش را در مرز با ترکیه به دام انداخته‌اند.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه