دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

تصنیفِ آلبوم جانِ‌ جان- دستگاه سه‌ گاه- محمدرضا شجریان

۱۱۴۷ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

آلبوم جان جان- ۱۳۵۵
خواننده: محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی (تک‌نواز)
پشنگ کامکار: سنتور (تک‌نواز)
بیژن کامکار: تنبک (تک‌نواز)
درویش‌رضا منظمی: کمانچه (تک‌نواز)
عبدالنقی افشارنیا: نی (تک‌نواز)
زیدالله طلوعی: تار
شعر از عطار و هوشنگ ابتهاج

دیدگاه ها