دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

چهره به چهره - استاد شجریان

۱۱۵۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

محمد رضا شجریان
اجرا : حافظیه شیراز 1356

گر به تو افتدم نظر
چهره به چهره رو برو
شرح دهم غم تو را
نكته به نكته مو به مو
ساقي باقي از وفا
باده بده سبو سبو
مطرب خوش نواي را
تازه به تازه گو بگو

دیدگاه ها

صناملک

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه