دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Shajarian Tasnif Yadbad, شجريان تصنيف ياد باد

۱۷۱۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

محمد رضا شجریان
روز وصل دوستداران ياد باد
ياد باد آن روزگاران ياد باد
کامم از تلخی غم چون زهر گشت
بانگ نوش شادخواران ياد باد
گر چه ياران فارغند از ياد من
از من ايشان را هزاران ياد باد
مبتلا گشتم در اين بند و بلا
کوشش آن حق گزاران ياد باد
گر چه صد رود است در چشمم روان
زنده رود باغ کاران ياد باد

دیدگاه ها