دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

خیام‌خوانی شجریان- Shajarian Chanting khayyam's

۱۸۱۲ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

محمد رضا شجریان

تار: بهروز همتی
عود: محمد فیروزی
کمانچه: سعید فرج‌پوری
آواز: محمدرضا شجریان

مقر یونسکو در پاریس، مراسم دریافت جایزه پیکاسو سال ۱۳۷۸
****
نیكی و بدی كه در نهاد بشر است
شادی و غمی كه در قضا و قدر است
با چرخ مكن حواله كاندر ره عقل
چرخ از تو هزاربار بیچاره‌تر است!
***
ای دل! چو زمانه می‌کند غمناکت
ناگه برود ز تن روان پاکت!
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
زآن پیش که سبزه بردمد از خاکت
****
گر کار فلک به عدل سنجیده بُدی
احوال فلک جمله پسندیده بُدی
ور عدل بُدی به کارها در گردون
کِی خاطر اهل فضل رنجیده بدی؟
****
ای دوست! بیا تا غم فردا نخوریم
وین یکدم عمر را غنیمت شمریم
فردا که ازین دیر کهن در گذریم
با هفت هزار سالگان سر بسریم

دیدگاه ها