دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

افتتاح اولین مسیر جاده‌ای عبور کامیون‌ها به صورت الکتریکی

۱۱۱۳ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

اولین مسیر جاده‌ای در سوید برای عبور کامیون‌ها به صورت برقی و الکتریکی به بهره‌برداری رسیده است.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۲:۴۶

لگو جنگ ستارگان: مدل Gandalf

لگو یک سال پیش ۱۳۲۸ بازدید
۲:۴۶

دستور تهیه: ترشی قارچ

آشپزی یک سال پیش ۱۲۵۸ بازدید
مشاهده همه