دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

افتتاح اولین مسیر جاده‌ای عبور کامیون‌ها به صورت الکتریکی

۱۳۷۳ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

اولین مسیر جاده‌ای در سوید برای عبور کامیون‌ها به صورت برقی و الکتریکی به بهره‌برداری رسیده است.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۶:۲

لگو چیما: مدل Spinlyn's Cavern

لگو دو سال پیش ۷۳۲ بازدید
۴:۴۰

لگو مدل خانه ساحلی (286 تکه)

لگو دو سال پیش ۷۱۳ بازدید
۱:۲۱

شاون د شیپ: قسمت 9 بیتزر

دو سال پیش ۷۰۸ بازدید
مشاهده همه