دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

۱۰ قانون موفقیت بیل گیتس

۳۵۷ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

بیل گیتس مدیرعامل سابق مایکروسافت در این ویدیو قوانین موفقیت خود را شرح می‌دهد.

دیدگاه ها