دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

۱۰ قانون موفقیت بیل گیتس

۳۸۸ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

بیل گیتس مدیرعامل سابق مایکروسافت در این ویدیو قوانین موفقیت خود را شرح می‌دهد.

دیدگاه ها

شاون د شیپ

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۳

شاون د شیپ: فصل 1 قسمت 16

شاون د شیپ یازده ماه پیش ۱۰۴۰ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 36

شاون د شیپ یازده ماه پیش ۱۲۳۱ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 1 قسمت 6

شاون د شیپ یازده ماه پیش ۱۵۰۵ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 25

شاون د شیپ یازده ماه پیش ۷۳۰ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 1 قسمت 24

شاون د شیپ یازده ماه پیش ۷۷۲ بازدید
۰:۷:۰

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 4

شاون د شیپ یازده ماه پیش ۷۷۵ بازدید
مشاهده همه