دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

شهر شلوغ پلوغ - The Busy World of Richard Scarry - Mr. Raccoon's Different Day

۲۴۳ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

در شهر شلوغ پلوغ مردم زیادی زندگی می‌کنند.روزی یک کِرم، به نام لولی Lowly، به این شهر می‌آید و در خانوادۀ گربه‌ها زندگی جدید خود را آغاز می‌کند. لولی و هاکِل Huckle دوستان خوبی می‌شوند. البته آنها دوستان زیادی در این شهر دارند و هر روز به استقبال ماجراهای تازه‌ای می‌روند. گاهی اوقات لولی ماجراهای دیگری را درمورد سایر مردم شهر مثل موش، خرگوش، بز، خوک، روباه و... برای ما تعریف می‌کند.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۳:۱۰

باغبانی شهری: قسمت 3

باغبانی دو سال پیش ۱۲۱۳ بازدید
۱:۳۴

دستور تهیه: بستنی انبه

آشپزی دو سال پیش ۱۱۴۴ بازدید
۴:۴۷

دستور تهیه: تامال

آشپزی دو سال پیش ۱۱۲۳ بازدید
مشاهده همه