دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رادیو گیک شماره ۱۵ – فریاد بکشید

جادی
برچسب ها: ،  
۴۸۹ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

توی رادیو گیک این شماره، در تقاطع تکنولوژی و جامعه با همه فریاد می کشیم. با داریوش که نخواست .. و عاشق آس تهران شد آسانژ و پوسی رایوتی که توی کلیسا فریاد کشید علیه رییس بزرگ. هفته هفته فریاده. با ما باشین که قبل از رفتن سراغ ماهی سیاه کوچیک، نه فقط بک دور مغز خودمون رو باز می کنیم که حتی با مغز موش اف۲۲ می رونیم.

دیدگاه ها