دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رادیو گیک شماره ۵۰ – گوشه رینگ

جادی
برچسب ها: ،  
۳۲۴ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

با رادیو گیکی با شما هستیم که به شکل عجیبی به پرایوسی پرداخته! اتفاق می افته و ما از هر اتهامی مبرا هستیم چون مطالب رادیو گیک در طول یک ماه گذشته جمع شدن. در این دم عیدی می خوایم سری به خونه خانم کلینتون بزنیم و از ایده قشنگشون برای داشتن سروری در گوشه خونه شاد بشیم. با ما باشین چون می خوایم همراه الکس به مایک مشت هایی کاری بزنیم!

دیدگاه ها