دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

داوود رشیدی در بی بی چلچله

۱۰۲۰ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

در میان نسل اول بازیگران و هنرمندان تئاتر و سینما افرادی نظیر داوود رشیدی فراوان نبودند . او از جمله نادر هنرمندانی بود که آگاهانه به مشارکت در اغلب پروژه های تئاتری ، سینمایی و تلویزیونی اهتمام می ورزید . حضور دائمی وی به عنوان چهره ای از مفاخر هنر ایران زمین ، دلیلی جز رضایت مخاطبان و هنرمندان و کارشناسان هنر از کارنامه هنری آن زنده یاد نداشت . . . یادش گرامی

دیدگاه ها