دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

World's largest aircraft is part blimp, helicopter & plane

مستند
برچسب ها: ،  
۲۴۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Subscribe to CCTV on YouTube:
https://www.youtube.com/user/CCTVcomInternational

CCTV: https://goo.gl/gYT8W8
CCTV中文国际: http://goo.gl/HcZaeZ

Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/cctvcom
Twitter: https://twitter.com/cctv
Instagram: http://instagram.com/cctvenglish

دیدگاه ها