دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

How to Build and Fly a RC Airship UAV Blimp

۲۱۹ نمایش
منتشر شده در : چهار ماه پیش

How to build a blimp http://www.youtube.com/iROBODUDE
Blimp building and flying RC Airships. UAV Airship. UAV Blimp. RC Blimp. RC Airship

دیدگاه ها