دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

The ALFRA Project, IIST: Airship scale model flight test video

مستند
برچسب ها: ،  
۳۲۰ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Compilation of videos from flight tests of the ALFRA-1 scale model. Includes untethered flights of upto 80m altitude from ground.

دیدگاه ها