دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

گروه هنری خلسه، تئاتر بیشعوری را با اقتباس از کتاب خاویر کرمنت، روی صحنه برده است

انتشارات تیسا
برچسب ها: ،  
۵۰۱ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

گروه هنری خلسه، تئاتر بیشعوری را با اقتباس از کتاب خاویر کرمنت، روی صحنه برده است. انتشارات تیسا به عنوان ناشر کتاب اصلی بیشعوری، حامی این تئاتر است.
بیشعوری را می‌توانید تا 12 مردادماه در تماشاخانه سه‌نقطه، سالن استاد شکیبایی ببینید.

دیدگاه ها