دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

How to Customize keyboard shortcuts in Photoshop CS6 | lynda.com

لیندا
برچسب ها: ،  
۳۴۲ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Learn how to customize your keyboard shortcuts in Photoshop to boost productivity. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Customizing-keyboard-shortcuts/97619/103783-4.html?utm_campaign=wd7dxf78avI&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned

This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge.

Connect with lynda.com:
Facebook: http://bit.ly/fbldc
Twitter: http://bit.ly/ldctw
Google Plus: http://bit.ly/gplusldc
LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۸:۳

آموزش ساخت شمع: قسمت 36

خانه و هنر دو سال پیش ۱۲۴۶ بازدید
مشاهده همه