دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

معرفی سریال کمدی «بوجک هورسمن»

۱۳۲۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

زمانی را تصور کنید که حیوانات هم شکل انسانی طور به خود گرفته‌اند و میتوانند در کنار انسان‌ها زندگی کنند و با آنها ارتباط برقرار می‌کنند.
خلاصه داستان بوجک هورسمن داستان یک اسبی است که در کنار انسان‌ها زندگی میکند.

دیدگاه ها