دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

European Portuguese - Lesson 1 - New Version

۹۵ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

European Portuguese lessons
This is a better version of the 1 lesson (with better sound).
Basic words, pronouns, adjectives, verb To Be

دیدگاه ها

اوم نوم

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۲۶

اوم نوم: فصل 1 قسمت 9

اوم نوم هشت ماه پیش ۴۱۴ بازدید
۲:۴۶

اوم نوم: فصل 1 قسمت 2

اوم نوم هشت ماه پیش ۴۴۴ بازدید
۱:۲۳

اوم نوم: قسمت 5

اوم نوم هشت ماه پیش ۴۴۵ بازدید
۱:۲۵

اوم نوم: قسمت 25

اوم نوم هشت ماه پیش ۴۷۳ بازدید
۱:۲۸

اوم نوم: فصل 1 قسمت 6

اوم نوم هشت ماه پیش ۴۷۹ بازدید
۲:۱۵

اوم نوم: قسمت 29

اوم نوم هشت ماه پیش ۵۱۱ بازدید
مشاهده همه