دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

European Portuguese - Lesson 1 - New Version

۱۹۷ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

European Portuguese lessons
This is a better version of the 1 lesson (with better sound).
Basic words, pronouns, adjectives, verb To Be

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۵:۵۴

پلنگ صورتی - قسمت 11

دو سال پیش ۹۸۳ بازدید
مشاهده همه