دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

European Portuguese - Lesson 1 - New Version

۱۸۵ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

European Portuguese lessons
This is a better version of the 1 lesson (with better sound).
Basic words, pronouns, adjectives, verb To Be

دیدگاه ها