دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Brazilian Portuguese Language Pronunciation Tips

۲۱۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

http://preparetoserve.com/BRAZIL Brazilian Portuguese Language Pronunciation Tips. A brief lesson about Pronunciation and other aspects of the Portuguese language.

دیدگاه ها