دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Brazilian Portuguese Language Pronunciation Tips

۱۰۴ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

http://preparetoserve.com/BRAZIL Brazilian Portuguese Language Pronunciation Tips. A brief lesson about Pronunciation and other aspects of the Portuguese language.

دیدگاه ها