دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Brazilian Portuguese Language Pronunciation Tips

۱۳۲ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

http://preparetoserve.com/BRAZIL Brazilian Portuguese Language Pronunciation Tips. A brief lesson about Pronunciation and other aspects of the Portuguese language.

دیدگاه ها

پینگو

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۳۳

Pingu: Pinga Is Left Out

پینگو هشت ماه پیش ۲۹۱ بازدید
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

پینگو هشت ماه پیش ۲۸۶ بازدید
۱:۲۳

Pingu: Pinga and Pingu

پینگو هشت ماه پیش ۲۷۲ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

پینگو هشت ماه پیش ۲۶۷ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

پینگو هشت ماه پیش ۲۶۰ بازدید
مشاهده همه