دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

The 6 Brazilian Body Languages to Speak Fluent Portuguese

۱۷۶ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

Free crash course: http://www.pab8.com/ - These 6 body languages (and a bonus) will speed your Portuguese learning up by helping you to communicate correctly.
PARA OS BRASILEIROS! Tenho um canal sobre ensino de Inglês, assista aqui: http://www.youtube.com/user/empreendedorsf

When most people learn Portuguese, they have no clue that a world of unspoken communication lies before them.

So learning Portuguese goes beyond speaking and into the realm of expressing with your whole body.

دیدگاه ها

بزنیم بیرون

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه