دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Portuguese Lessons - Lesson 1 - Introduce yourself in (European) Portuguese

۲۶۷ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Start learning Portuguese with I Learn Portuguese.com (www.ilearnportuguese.com).

Introduce yourself in Portuguese!

دیدگاه ها