دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Portuguese Lessons - Lesson 1 - Introduce yourself in (European) Portuguese

۱۷۵ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

Start learning Portuguese with I Learn Portuguese.com (www.ilearnportuguese.com).

Introduce yourself in Portuguese!

دیدگاه ها

دستور دسر‌های خوشمزه

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه