دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Common Portuguese Phrases : Portuguese Romantic Phrases

۲۵۷ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Learn to say, I love you, or Te amo in Portuguese and other romantic phrases in this free language video clip taught by a Portuguese language expert.

Expert: Tania Da Fonseca
Bio: Tania Da Fonseca is a Canadian-born Portuguese. She speaks fluent Portuguese and English. In this series, she demonstrates how to pronounce many common phrases in Portuguese in several categories.
Filmmaker: Melissa Schenk

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه