دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Pimsleur Portuguese Lesson 1

۱۴۱ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

Save up to 50% on Pimsleur Portuguese CD or MP3 courses. Visit the Official Store: http://offers.pimsleur.com/youtube to learn more about the Pimsleur Method. Pimsleur Portuguese Lesson 1

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۵۵

ساختنی‌ها: تعمیر موتور

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۴۸ بازدید
۲۹

ساختنی‌ها: قهوه‌ساز

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۴۸ بازدید
۵۹

ساختنی‌ها: رنگ کردن روروک

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۴۸ بازدید
۲:۵۲

ساختنی‌ها: موش

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۴۷ بازدید
مشاهده همه

لیندا

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه