دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Learn Portuguese - Video 10 - Brazilian Body Language

۱۳۱ نمایش
منتشر شده در : چهار ماه پیش

In this episode, we are going to learn some body expressions used by Brazilians and their meaning.

دیدگاه ها

تصادفی

مشاهده همه