دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Learn Portuguese - Video 10 - Brazilian Body Language

۲۶۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

In this episode, we are going to learn some body expressions used by Brazilians and their meaning.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه

رکسیو

کانال پیشنهادی برای شما
۲۱:۲

رکسیو - قسمت 11

رکسیو دو سال پیش ۲۲۱ بازدید
۸:۱۲

رکسیو - قسمت 38

رکسیو دو سال پیش ۲۲۱ بازدید
۷:۳

رکسیو - قسمت 28

رکسیو دو سال پیش ۲۲۱ بازدید
۲۰:۴۶

رکسیو - قسمت 59

رکسیو دو سال پیش ۲۲۱ بازدید
۱:۷:۴۹

رکسیو - قسمت 77

رکسیو دو سال پیش ۲۲۰ بازدید
۸:۱۰

رکسیو - قسمت 43

رکسیو دو سال پیش ۲۱۹ بازدید
مشاهده همه