دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Learn Portuguese - Video 10 - Brazilian Body Language

۲۳۵ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

In this episode, we are going to learn some body expressions used by Brazilians and their meaning.

دیدگاه ها