دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Learn Portuguese - Video 10 - Brazilian Body Language

۱۵۲ نمایش
منتشر شده در: شش ماه پیش

In this episode, we are going to learn some body expressions used by Brazilians and their meaning.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۲:۴۴

دستور تهیه: کیک بیسکوییتی

آشپزی هفت ماه پیش ۱۰۴۱ بازدید
۸:۱۲

دانلد داک: قسمت 17

دانلد داک شش ماه پیش ۱۰۳۹ بازدید
مشاهده همه

اسکار

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۵

کارتون اسکار: قسمت ۱۴

اسکار شش ماه پیش ۱۹۵ بازدید
۷:۶

کارتون اسکار: قسمت ۴۵

اسکار شش ماه پیش ۱۹۶ بازدید
۱:۱۰:۲۲

انیمیشن اسکار کامل

اسکار شش ماه پیش ۱۹۸ بازدید
۷:۸

کارتون اسکار: قسمت ۶۷

اسکار شش ماه پیش ۱۹۹ بازدید
۷:۸

کارتون اسکار: قسمت ۴۸

اسکار شش ماه پیش ۲۰۰ بازدید
مشاهده همه