دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Learn Portuguese - Video 10 - Brazilian Body Language

۱۹۲ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

In this episode, we are going to learn some body expressions used by Brazilians and their meaning.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۵:۶

آلفابلاکز: سری 3 قسمت 12

آلفابلاکز یازده ماه پیش ۳۲۰ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم

کانال پیشنهادی برای شما
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 24

تیمی تایم یازده ماه پیش ۱۲۲۰ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 20

تیمی تایم یازده ماه پیش ۷۰۵ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

تیمی تایم یازده ماه پیش ۶۹۵ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 15

تیمی تایم یازده ماه پیش ۱۳۵۹ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

تیمی تایم یازده ماه پیش ۹۶۲ بازدید
مشاهده همه