دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Jump Start Brazilian Portuguese -- Lesson 6 -- Numbers and Common Uses

۱۲۷ نمایش
منتشر شده در: شش ماه پیش

In lesson 6 of my Professor Jason Jump Start Brazilian Portuguese series I present how to count or say numbers in Brazilian Portuguese and how to use numbers in a variety of basic ways: to talk about the number of things (quantity), dates, ages, telling time, and prices.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۲:۳۹

دستور تهیه: پنیر سوخاری

آشپزی هفت ماه پیش ۲۷۶ بازدید
۴۷

دستور تهیه: جوجه چینی

آشپزی شش ماه پیش ۲۷۵ بازدید
مشاهده همه

میلاد احمدی

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه